Thursday, September 18, 2014

18 september, Valpromaro

We sliepen weer bij de nonnen. Dit keer in een apart huisje, met nog twee andere pelgrims op weg naar Rome.

We ontbijten op de trap van het klooster. "Diana, wat wil je eten en drinken?" "Ja espresso." Op de trap is geen espresso. Bij Diana beslaat het ontbijt uitsluitend uit espresso. Bij Harmen duurt wakker worden circa 1 uur. Hij slobbert wat yoghurt en doet er verder het zwijgen toe. Herman en Dirk zijn weer te vroeg opgestaan en al helemaal wakker. Het ontbijt smaakt hen prima.

Pietrasanta is een mooie niet al te drukke stad met mooie pleinen. Marmer is hier HET bouwmateriaal. Dus zelfs de stoepranden zijn van marmer.

Herman is trots op zijn nieuwe wandelsandalen. Bij de blaarteen heeft hij een stukje sandaal weggesneden. De teen is nu geheel vrij.

Diana verdiept zich elk vrij momentje in een papiertje met onbegrijpelijke formules. Ze moet vlak na terugkomst tentamen doen.

We vinden een pelgrimsherberg in Valpromaro. Dit is het dorpje waar we niks dachten te vinden. Dus toch.

No comments:

Post a Comment